KËSHILLA TË MENÇURA – 016/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e 16:

Nëse kërkon diçka nga All-llahu dhe ta jep, All-llahun e falënderon një herë. Por kur të kërkosh diçka dhe Ai nuk ta plotëson, falënderoje njëqind herë!
Herën e parë e falënderove sepse ishte zgjidhja jote, herën e dytë për shkak se ishte zgjidhja e Tij. Thuaji vetes me sinqeritetin më të thellë, a mund të krahasohet zgjidhja jote me atë të Zotit të botëve? Në të vërtetë je fitues kur ta kuptosh mohimin e Tij.

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s