KËSHILLA TË MENÇURA – 015/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e 15:

Kur dikush ia nis të flasë për “rrogën e sigurt”, “punën e sigurt”, “zanatin e sigurt”, “automjetin e sigurt”, “shoqërinë e sigurt” etj. – dije që akoma nuk e ka kuptuar dinin (fenë) deri në fund, sepse e vetmja gjë e sigurt dhe e pakontestueshme është vetëm Zoti i botëve, All-llahu i Madhërishëm!
E gjithë frika juaj le të jetë prej Tij, të mos mbeteni pa Të, për të tjerat do ta keni lehtë!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s