KËSHILLA TË MENÇURA – 010/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e Dhjetë:

010.

Nuk e di ç’është dashuria ai që nuk dashuron për hir të All-llahut, nuk e di domethënien e shokut ai që shoqërohet vetëm se për interes, nuk di për qetësinë e brendshme njeriu i cili nuk i dorëzohet krejtësisht All-llahut, dhe nuk di për besueshmëri njeriu, zemra e të cilit nuk i beson me bindje All-llahut, ndërsa iu beson krijesave pranë tij!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s