Autoritetet Islame konsiderojnë se Meka dhe Medina janë të okupuara…

“Autoritetet Islame konsiderojnë se Meka dhe Medina janë të okupuara sepse në to avokojnë dhe me forcë kërkojnë zbatimin e mësimeve të sektit vehabist.

Për shembull, gjatë kohës së haxhit, nuk i lejohet ligjërimi asnjë dijetari. Ekzistojnë vetëm ligjërues shtetëror, të cilët përkthehen në gjuhë të tjera. Madje edhe fjala e muftive, si autoritete të pranuara, fjala e të cilëve është fetvaja, nuk u lejohet ligjërimi. Për ta vlerësuar ndikimin e tyre në vendet e huaja, ideologët e sektit i shënojnë ndjekësit e tyre me ruajtjen e mustaqeve, shkurtimin e pantallonave dhe mbulimin e gruas me burka. Në regjion, po krijojnë infrastrukturën e tyre të xhamive, në të cilat mbështetet dhe zbatohet ideologjia e sektit, me synimin që një ditë të krijohet komunitet i veçantë fetar. Pasuesit e sektit rekrutohen kryesisht nga familjet asociale. Shumë shpesh ata janë njerëz me komplekse të theksuara, të prirur për të profilizuar origjinalitetin dhe njohjen e tyre përmes nënshtrimit. Vetëm shikoni se çfarë bënë me haxhin, si obligim islam!!”

(prof. Senad Mičijević, rahmetullahi alejhi)