Mendime të jo-muslimanëve rreth të Dërguarit [s.a.v.s.]

K.S. Ramakrishna Rao, profesor universitar i filozofisë nga India, në librin e tij: “Muhammad, The Prophet of Islam” (Muhammedi, i Dërguari Islam), e quan atë:
“Modeli i përsosur për jetën njerëzore”.

Prof. Ramakrishna Rao e shpjegon mendimin e tij duke thënë:

“Është shumë vështirë për përfshihen të gjitha aspektet e personalitetit të Muhammedit, s.a.v.s..
Unë mund ta theksoj vetëm një paraqitje të shkurtër të tij. Ai, Muhammedi (a.s), luftëtari, Muhammedi (a.s), biznesmeni; Muhammedi (a.s), burrë shteti; Muhammedi (a.s), emancipuesi i grave; Muhammedi (a.s), gjykatësi; Muhammedi (a.s), shenjtori. Në të gjitha këto role madhështore, në të gjitha këto veprimtari njerëzore, ai është si një hero.”

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s