Pesë gjëra që i janë dhënë Muhammedit alejhi selam për muajin Ramazan

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi Alejhi Selam ka thënë: “Në muajin e Ramazanit Ummetit tim i janë dhënë pesë gjëra që s’i janë dhënë asnjë Pejgamberi para meje:

1. Natën e parë të këtij muaji All-llahu shikon me mëshirë robët e Tij dhe atë që e shikon All-llahu me mëshirë, nuk e dënon kurrë.
2. Melekët i kërkojnë All-llahut falje për agjëruesit çdo ditë e çdo natë.
3. All-llahu e urdhëron Xhennetin duke i thënë: Zbukurohu për robët e mi, agjëruesit, pasi mund të ndodhë që të pushojnë nga mundimet e botës së tyre, në vendin e mirësisë Time.
4. Era e gojës së agjëruesve, në darkë është më e mirë se era e miskut.
5. Kur vjen nata e fundit e agjërimit, All-llahu i falë të gjithë robët e Tij, agjërues.
Punëtorët punojnë dhe në fund të saj marrin shpërblimin e tyre”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s