KËSHILLA TË MENÇURA – 027/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić.


Këshilla e 27:

Ekzistojnë gjëra që All-llahu i dëshiron me ne dhe gjëra që i do nga ne. I hutuar dhe i pafat është ai që merret me të parën, ndërsa e neglizhon të dytën.


Duhet të kesh plan dhe vizion të drejtë, por përkushtimin e plotë drejtoje kah e sotmja dhe ajo që kërkohet nga ty dhe mos u frikëso nga e ardhmja!


Do të furnizojë Ai që të krijoi;
do të mbrojë, Ai që të furnizon;
do të lumturojë, Ai që të mbron?

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s