KËSHILLA TË MENÇURA – 025/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić.


Këshilla e 25:

I kujton njeriu ndonjëherë rrugët e jetës së tij, sprovat e ndryshme, por ekzistojnë shumë më tepër bekime, dhe vjen në përfundim se i Madhërishmi kurrë nuk të merr diçka, e mos të të jep diçka akoma më të mirë.

Mandej fillon të turpërohet sa pak vepron dhe e falënderon All-llahun krahasuar me atë sa i jep, por All-llahu sërish e do robin e Tij. Vërtetë është bekim i madh për ne që All-llahu është ashtu siç e përshkroi Veten, Dhënës!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s