KËSHILLA TË MENÇURA – 024/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić.

Këshilla e 24:

Është e pamundur të kesh mendim të mirë për All-llahun, e Ai të të lejë pa mbështetje, madje edhe sikur e gjithë bota të mundohet të të poshtëroj.

Po qe se ke mendim të mirë për All-llahun, mos u merr me armiqtë, leja Atij, ndërsa ushtritë e All-llahut i di vetëm Ai!

Ki mendim të mirë për All-llahun, do të kesh sukses në të dy botët?

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s