KËSHILLA TË MENÇURA – 023/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić.

Këshilla e 23:

O Ty,
Që e shpëtove Nuhun nga përmbytja e madhe;
Që e bëre zjarrin të ftohtë për Ibrahimin;
Që e çave detin për Musain;
Që ia ktheve shikimin babait të Jusufit pas verbërimit;
Që ia shtrove sofrën nga qielli Musaut…;

O All-llah!
Ne Të kërkojmë gjëra më të vogla nga të përmendurat, ndërsa për Ty janë të lehta!

Ndërsa qëndron i shtrirë në shtrat, kujto sa i madh është Zoti yt, falënderoje Atë për gjithçka dhe jini të bindur se Ai mund të bëj gjithçka që dëshiron!

Atëherë kur rruga e jetesës suaj do të jetë sikur rruga e të dërguarve të Tij!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s