KËSHILLA TË MENÇURA – 021/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić.

Këshilla e 21:

Në ditët kur sprovohemi me çështje të shëndetit dhe na godet ndonjë sëmundje neve apo të afërmit tanë të dashur, e kujtojmë sa pak e vlerësojmë këtë begati.
Te populli ynë përdoret shpesh thënia: “Zot, vetëm shëndet!” Vërtetë shëndeti është nga esenca e lumturisë në këtë botë, por duhet ta ndërrojmë këtë bindje dhe në lutjet tona të shtojmë edhe diçka për lumturinë e vërtetë:
“O Zot, shëndet dhe iman!”
Shumë njerëz kanë shëndet, por pa besim dhe vepra të mira bëhen si të vdekurit që ecin.
Shumë më i pasur është i sëmuri me iman se sa i shëndoshi pa iman! Feja i jep jetës kuptim.
O Zot, na dhuro shëndet dhe iman!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s