KËSHILLA TË MENÇURA – 020/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić.

Këshilla e 20:

Nuk e kisha kuptuar esencën e falënderimit ndaj All-llahut deri sa një plak që njihet si besimtar i denjë,  nuk më tha: “Paramendo sikur të të vjen meleku dhe të thotë t’i shënosh në letër të gjitha dëshirat që i ke. Pasi të veproje ashtu, ndjejë se meleku do të të thotë: a vetëm kaq, o rob i All-llahut? Po All-llahu ka përgatitur për ty shumë më tepër!”
Ja kjo është esenca. Në të vërtetë nuk jemi të vetëdijshëm sa shumë posedojmë!
Më e bukura nga të gjitha është se, kur ne e falënderojmë All-llahun për gjërat që posedojmë, Ai na dhuron akoma më tepër.

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s