KËSHILLA TË MENÇURA – 019/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić.

Këshilla e 19:

Një nga gjërat më të lavdishme në besimin tonë është se All-llahu të jep vlerë ty dhe mua, na jep rëndësi, ne jemi të rëndësishëm te Fuqiploti!
Në një rast, Muhammedi, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, e udhëzonte Muadhin me fjalët: “All-llahu ka të drejtë tek ty, e ajo është që ta adhurosh Atë dhe të mos konsiderosh askënd të barabartë me Të! Po ashtu, edhe njerëzit kanë të drejtë tek All-llahu! Ajo është që All-llahu të mos i ndëshkojë ata nëse nuk konsiderojnë asgjë të barabartë me Të!
Subhanallah, kush je ty o njeri, dje nuk ekzistoje, nesër krimbat do të të hanë, je i pafuqishëm kur të godet madje një sëmundje e vogël, nënshtrimi apo mos nënshtrimi yt, nuk e zvogëlon qeverisjen e All-llahut, por edhe si i tillë – ke të drejtë tek All-llahu!
Le ta forcojmë lidhjen tonë të zemrës me të Plotfuqishmin që na jep të drejtë te Vetja e Tij, a ka nder më të madh se kjo?!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s