KËSHILLA TË MENÇURA – 018/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić.

Këshilla e 18:

Kur njeriu i mbështetet Zotit të botëve – ndërsa i Lartësuari i di qëllimet në zemrat tona – Ai do të japë rrugëdalje nga vështirësitë dhe do ta mbrojë nga intrigat, madje edhe sikur të gjithë banorët e tokës të bashkohen kundër tij!
Dhe kur njeriu mbështetet tek e krijuara: njerëzit, paraja, pozita, dynjaja – Ai i di qëllimet në zemra tona – Ai do t’ia bëjë të paqëndrueshme tokën nën këmbët e tij dhe do t’ia vështirësojë punët, madje sikur të gjithë banorët e tokës ta ndihmonin.
Mënyra e vetme për të qenë gjithçka në vend, është ta vendosësh All-llahun në vend të parë!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s