KËSHILLA TË MENÇURA – 014/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e 14:

Një nga keqkuptimet e ca njerëzve është se harrojnë që bamirësitë në jetë shpërblehen sipas mirësive që tregojmë ndaj të tjerëve. 

Njeriu dëshiron të respektohet, por nuk tregon respekt ndaj të tjerëve; dëshiron të jetë i dashur, por dashuri nuk dhuron; dëshiron t’i ndihmohet, por nuk është mësuar të ndihmojë; dëshiron që pa treguar frikërespekt ndaj Krijuesit, All-llahu t’i jep rrugëdalje nga çdo problem, ndërsa Ai zgjidhje ju jep vetëm muttekive (frikë-respektuesve).

Kushtojini vëmendje përmbajtjes së sinqertë, dhe jo formës së rreme… Nëse jeni të drejtë dhe nëse ofroni mirësi, është e pamundur t’ju braktisin dhe anashkalojnë. E pamundur, sepse kur All-llahu premton, Ai e përmbush premtimin!

Parashtrohet pyetja a e kemi kryer pjesën tonë të detyrës?!


Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s