KËSHILLA TË MENÇURA – 013/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e 13:

Sikur dikush të  pyes, si t’ua sqarojë njerëzve në mënyrë më të thjeshtë pse ju nevojitet feja në jetën e tyre,  do t’u thoja: sepse është e pamundur të jesh i lumtur duke vepruar atë që i Madhërishmi e ndaloi (mëkatet,  amoraliteti,  padrejtësia dhe harami në përgjithësi), as që mund të jesh i palumtur ndërsa vepron gjërat që All-llahu i ka vlerësuar (namazi, bamirësitë,  drejtësia, Islami në përgjithësi). Çdo arsye tjetër është  aventurë që të çon në bredhje dhe përsëri në kthim të pashmangshëm në atë që është thënë. Më së miri është të mos e provojmë këtë në lëkurën tonë, por t’i bindemi menjëherë. Të gjithë kthehen tek Ai kur të vdesin, por në të vërtetë i lumtur është Ai që kthehet tek Ai derisa është i gjallë.


Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s