KËSHILLA TË MENÇURA – 012/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e 12:

Ku do të ishte fundi i individëve dhe shoqërisë sikur në zemrat, mendjet dhe veprat e tyre ta kishin gdhendur rregullin:

“Është e pamundur t’i nënshtrohesh All-llahut dhe të dështosh; dhe është e pamundur të gabosh karshi All-llahut dhe të kesh sukses.”

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s