Bëj mirë – e mira do të kthehet

Ligjërues: Salih Halilović

Video inçizim i realizuar nga Televizija5, Bosnjë dhe Hercegovinë.

Përktheu: Lutfi Muaremi (me leje të autorit, Televizija5 BiH)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s