HISTORI PREKËSE RRETH NDIHMESËS!

Histori prekëse rreth dhënies nevojtarëve!

Sadaka, madje në sasi të vogla i fshinë mëkatet, i ndriçon zemrat, e largon pikëllimin dhe e shton nafakën…

Përshtatje në gjuhën shqipe: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s