KËSHILLA TË MENÇURA – 009/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e Nëntë:

009.

Njeriu në Kur’an përshkruhet si një krijesë nxituese. Të gjithë dëshirojnë t’i zgjedhin problemet brenda natës, qofshin ato probleme shëndetësore, materiale, sociale, të gjejnë bashkëshort/e, blejnë banesë apo veturë etj.

Kjo është e natyrshme,  por duhet t’i mësojmë ligjet Hyjnore, e njëri prej tyre është gradualiteti. Ndoshta gjëja për të cilën mallëngjehesh tani, mund të të kushtojë shumë. Ndoshta do të bënte më arrogant, mendjemadh, më pak mirënjohës, do të largonte nga All-llahu… Prandaj besimtari e jep maksimumin e tij edhe kur gjërat shkojnë “më ngadalë”, sepse është i vetëdijshëm që  All-llahu i menaxhon çështjet dhe e di më së miri orarin. Problemi është tek ne që i shikojmë vetëm bekimet, ndërsa e neglizhojmë Atë që i dhuron bekimet.

Të qenët afër Tij dhe i vetëdijshëm për Atë – është më e madhe se ajo për të cilën mallëngjehesh.

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s