Detyrat ndaj fqinjëve

Muhammedi salallahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Xhebraili alejhi-selam gjithmonë më porosiste që të përkujdesem për fqinjët, sa që mendova se do vijë shpallje (urdhër) që të merr pjesë edhe në trashëgimi”. Pejgamberi, salallahu alejhi ue sel-lem, e tha edhe këtë: “Njeriu nuk e ka besimin e plotë deri sa fqinji i tij të jetë i sigurt se nuk do t’i shkaktoj asnjë dëm.”

Këto dy hadithe-sherif e ilustrojnë shkëlqyeshëm qëndrimin Islam ndaj fqinjëve. Edhe pse këtyre haditheve nuk u nevojitet asnjëfarë shpjegimi shtesë, prapëseprapë do t’i përmendim disa nga obligimet që i kemi ndaj tyre, të cilat duhet rekomandohet të plotësohen nga çdo besimtar:

 • muslimani i vërtetë s’ka të drejt gjumi, nëse e di që fqinjin e ka të uritur;
 • doemos të ketë kujdes që të mos e ofendoj;
 • duhet ta qeras apo t’i dhuroj diçka nga pasuria që e posedon;
 • pa lejen e fqinjit, nuk lejohet as të shikoj në shtëpinë e tij;
 • nuk ka të drejtë t’i dëmtoj muret e shtëpisë së tij, të hedh mbeturina në kopshtin apo oborrin e tij;
 • duhet të përkujdeset për fëmijët e fqinjit, bile edhe t’i pastrojë nëse bëhen të pistë;
 • duhet që fqinjin ta takoj me fytyrë të kthjellët dhe buzëqeshur;
 • në rast nevoje t’i huazoj të holla, mjete pune apo ngjashëm;
 • në rast nevoje apo pikëllimi, me të duhet të bisedojë apo ta ngushëlloj;
 • në rast të mos pranisë së tij, duhet të kujdeset për shtëpinë e fqinjit;
 • në rast se e shet shtëpinë e vet, së pari duhet t’ia ofrojë atij;
 • pa pëlqimin e fqinjit, nuk preferohet shitja e shtëpisë ndonjë të panjohuri;
 • në rast nevoje fqinjit duhet t’ia mundësojë që të shërbehet me ujin e tij;
 • duhet të jetë më i durueshëm me të se sa që do të duronte dikë tjetër;
 • me fqinjin duhet të sillet ashtu siç dëshiron ai të sillet me të;
 • duhet të marrë pjesë në xhenazen e tij  etj. etj.

Këto janë vetëm disa shënime dhe disa obligime me të cilat hasemi në jetën e përditshme. Nënkuptohet që obligime të tilla ka plotë. Edhe thëniet e vjetra popullore në të cilat ka urtësi të madhe e theksojnë se për fqinjin duhet ta kujdesemi më tepër se sa për vëllain.

Autor: Derviš Spahić
Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s