KËSHILLA TË MENÇURA – 008/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e Tetë:

008.

Nuk ka bukuri në të madhe në dynja se sa ta njohësh All-llahun, të Gjithëmundshmin dhe të Gjithëdijshmin. Në qoftë se brengosesh dhe pikëllohesh, me siguri je në pritje apo frikësohesh për diçka, pra dije që Pejgamberi salallahu alejhi ue sel-lem i flet Abdullahut, sikur të drejtohet edhe ty:

“Sikur të gjitha krijesat të bashkoheshin që të sillnin ndonjë dobi ty, ata nuk do të të bënin dobi veçse me atë që All-llahu e ka shkruajtur për ty. Dhe sikur të gjithë ato të bashkoheshin që të të bënin ndonjë të keqe, ata nuk do të të dëmtonin aspak përveç asaj që All-llahu e ka shkruar për ty.”

A nuk i mjafton All-llahu robit të Tij?!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s