KËSHILLA TË MENÇURA – 007/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e Shtatë:

007.

Besimi i sinqertë nuk njeh përllogaritje. Nuk mund të kalkulohet me All-llahun. Kur’ani është Libri tek i cili nuk ka dyshim. Deri sa të hezitojmë në qëndrimin tonë ndaj asaj për të cilën duhet qenë të bindur, do të kemi imazh të paqartë rreth jetës, bekimeve, tundimeve, njerëzve përreth nesh…

Kur All-llahu dëshiron të të dhuroi diçka, ti bëje gjithçka është në mundësinë tënde dhe mandej mos përdor asnjëfarë “telekomande” tjetër, por në zemrën tënde aktivoje “obcionin”: Mbështetja tek All-llahu i Cili mund të bëjë gjithçka dhe i Cili nuk e ka aspak vështirë! All-llahu është Perandori juaj!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s