KËSHILLA TË MENÇURA – 006/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e Gjashtë:

006.

Secilit prej nesh i mungon diçka, disave ju mungon puna, disave shëndeti, disave dashuria, disa nuk kanë pasardhës, disa  diçka tjetër…

Dhe përderisa i shikojmë gjërat e pakta që nuk i posedojmë, kurrë nuk do të jemi mirënjohës dhe të lumtur për miliona bekime që posedojmë.

Falënderimi për gjithçka i takon vetëm All-llahut Fuqiplotë!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s