KËSHILLA TË MENÇURA – 004/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e Katërt:

004.

Çdo njeri kalon nëpër një rrugë të caktuar jetësore.

All-llahu i Plotfuqishëm në njëfarë kuptimi e udhëzon njeriun në këtë rrugë. Ndoshta tani nuk e shikon dhe nuk e kupton kuptimin e asaj rruge, deri sa parimi yt jetësor të jetë ai që Zoti e kërkon nga ty: “Ta besoni dhe të bëni mirë”. Mos ki aspak dyshim se rruga jote të shpie drejt mirësisë në të dy botët.


Besimi në All-llahun duke bërë vepra të mira, është streha më e sigurt në çdo shteg jetësor!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s