KËSHILLA TË MENÇURA – 002/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e dytë:

002.
Një nga gjërat më të bukura që njeriu mund ta ndiej në këtë botë është bindja (nga shembulli personal apo i njerëzve përreth) se është e pamundur dhe se “nuk ka shanse” – t’i jesh i nënshtruar  dhe i dëgjueshëm All-llahut të Madhëruar e që Ai  të mos ta kthejë me diçka akoma më të mirë!
Njeriu kërkon diçka nga dikush, e ky po qe se është bujar, mund t’i jep.

Imagjino, t’i mbështetesh dhe të kërkosh, prej bujarëve nga më Bujari! Ringjalle atë ndjenjë në zemrën tënde, besoje Krijuesin tënd, Ai asnjëherë nuk do të lë pa përgjigje dhe rrugëdalje.

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s