Këshilla të mençura – 001/365

Porosi ditore për motivim nga përmbledhja: “Zgjoje zemrën tënde”, autor Amar Bašić

Këshilla e Parë:

001.
Ji me All-llahun, do ta “gjesh” Atë me ty. Mos kini frikë nga askush dhe asgjë përveç Tij.  Sepse është e pamundur të jesh me Të dhe të dështosh. Ata që janë me All-llahun janë gjithmonë në dobi.

Mos mendo se duke ikur nga e vërteta, do të jesh në gjendje ta fshehësh të vërtetën – All-llahu gjithmonë do ta zbulojë të vërtetën.

Mos mendo se mashtrimi do të të çojë larg – Ai do t’ju zbulojë.

Mos mendo se do të humbni nëse jeni të sinqertë, autokritikë dhe të drejtë  – All-llahu gjithmonë do t’i ndihmojë njerëzit e tillë. 

Mos mendo se do të shkatërrohesh, nëse bën mëkate, por gjithmonë pendohesh dhe e korrigjon veten – All-llahu do të të falë.

Nëse e ke All-llahun, çfarë mund të humbësh, por nëse e humb Atë, çfarë të bën dobi?!  Më e keqja që mund t’ju ndodhë është nëse sukses, dinjitet, nder dhe arritje kërkon në diçka tjetër përpos tek All-llahu.

Ji me All-llahun, do të vëreni mrekulli!

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s