VIZATOJE PROFETIN

Mësuesja kërkoi që ta vizatonte Muhammedin a.s., djaloshi musliman e kreu atë detyrë në mënyrë të mrekullueshme…

Përshtati: Lutfi Muaremi