Sekreti i Qabes

Në këtë film vërtetohen mistere dhe mite të ndryshme të shenjta në përputhje me parimet shkencore. Në një pjesë të filmit flitet për mrekullitë e qytetit të Mekës. Në matematikë, numri i tyre është mesatarja e artë 1,618 që është një raport. Të gjithë organizmat në këtë botë, vetë bota, ky univers dhe galaktikat në këtë univers janë bërë të gjitha pikërisht me këtë raport 1,618. Përdorimi i këtij raporti në çdo gjë është një dëshmi se të gjitha gjërat janë krijuar nga një Zot – All-llahu i Madhërishëm. Të gjitha provat shkencore janë dhënë në këtë film. Në këtë film dëshmohet se qendra e Mesit të Artë e kësaj toke është Qyteti i Mekës, dhe mesatarja e qytetit të Mekës është Qabeja e Shenjtë.

Përshtati: Lutfi Muaremi