Pak i keq – pak i mirë!

Ammar Bašić.

Ligjëratë e mbajtur në Mesxhidin e Tabakeve, Sarajevë.

Përshtati: Lutfi Muaremi