FORMULË PËR FAT NË TË DY BOTËT

Ligjërues: Salih Halilović

Video inçizim i realizuar nga Televizija5, Bosnjë dhe Hercegovinë.

Përktheu: Lutfi Muaremi (me leje të autorit)