ÇFARË ËSHTË ME RËNDËSI?

Ammar Bašić.

Ligjëratë e mbajtur në Mesxhidin e Tabakeve, Sarajevë.

Përshtati: Lutfi Muaremi