BUKURIA E DHIKRIT

Ligjërues: Salih Halilović

Video inçizim i realizuar nga Televizija5, Bosnjë dhe Hercegovinë.

Përktheu: Lutfi Muaremi (me leje të autorit, Televizija5 BiH)