Si të mbetemi produktivë edhe pas Ramazanit?!

Autor: Nouman Ali Khan

Në dispozicion kishim një muaj të shkëlqyeshëm, u ndryshuam, përjetuam një ngritje shpirtërore, por tani që Ramazani mbaron, parashtrohet pyetja: Si të mbetemi produktivë edhe pas Ramazanit?!

Gjatë Ramazanit vetvetes parashtroji qëllime të cilat nuk arritët t’i mbaroni gjatë fundit të këtij muaji të begatë, duke i planifikuar që do t’i përfundoni pas një apo dy muaj.

P.sh. Unë i vendos vetes detyrime të memorizojë disa sure të cilat nuk i nxëna gjatë Ramazanit. Në këtë mënyrë, aktiviteti nuk mbaron me përfundimin e Ramazanit.

Në mënyrë të ngjashme bëjmë plane edhe gjumin, ashtu që mund ta kontrollojmë dhe rregullojmë kohën e fjetjes.

Në të njëjtën mënyrë sikur zakonet e gjumit – mendoj se jeta e dikujt mund të ndryshojë plotësisht në varësi të mënyrës se e përdorin kohën e tyre dhe se si flenë. Nëse mund të rregulloj / kontrolloj gjumin mund të rregulloj shumë gjëra në jetën time.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا “…sepse namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar.” (EN-NISÂ’, 103)

Mos rrini të zgjuar deri vonë, mos shikoni gjëra të ndryshme që ta evitoni mundësinë të zgjoheni me humor të keq. Mendja juaj ashtu bëhet e ngarkuar edhe kur flini, kështu që mund zgjoheni të lodhur. Në këtë mënyrë nuk do të jeni produktiv.

Orari i namazit në Islam na mëson mënyrën më produktive të jetës. Kjo është ajo që do ta theksoja më shumë.

Dhe mënyra më e mirë për të ruajtur motivimin pas Ramazanit është të shoqërohesh me njerëz që janë të motivuar ose të shoqërohesh me njerëz që do të të mbajnë të mos rrëzohesh.

Përshtatja dhe fotografia: Lutfi Muaremi