“Nuk është problem që gomarët hyjnë në universitet, problem është po qe se dalin me diploma universiteti”

Tregohet që Universitetin “Assiut” në Egjipt nuk rrethonte asnjë mur, kështu që njerëzit, për ta shkurtuar udhëtimin, kalonin nëpër universitet me gomarët dhe karrocat e tyre.

Një herë profesorët universitar iu drejtuan për t’u ankuar kryetarit të universitetit “Assiut”, dr. Sulejman Huzejjinit, i cili përndryshe njihej si njeri mjaftë elokuent dhe shembull unik i njohurive enciklopedike.

Profesorët universitar iu ankuan që gomarët hyjnë në universitet, gjë që e konsideronin se i pengon shoqërisë akademike.

Dr. Sulejman Huzzejini ishte themeluesi i vizionit unik, parulla e të cilit ishte: “Universiteti pa mure!” Ai insistoi që të mos ketë mure ndërmjet hapësirave universitare dhe qytetarët e Assiut, ashtu që që rrugët e universitetit të ishin vetëm shtrirje gjeografike e rrugëve të qytetit, dhe kështu ishte që nga themelimi i universitetit në 1957 deri 1981.

Atëkohë Dr. Huzejjini iu tha profesorëve: “Nuk është problem që gomarët hyjnë në universitet, problem është po qe se dalin me diploma universiteti.

Burimi: Akos
Përktheu: Lutfi Muaremi