Sa është i rëndësishëm mendimi i mirë për të tjerët?!

Përgatiti: Merjem H. Kapo, Sarajevë

Një nga paraardhësit tanë të drejtë tha: sikur ta shihja ndonjë nga vëllezërit e mi muslimanë t’i rridhte verë nga mjekra, unë do të thosha, “Ndoshta i është derdhur mbi mjekër…”, sikur ta dëgjoja ndonjë nga vëllezërit e mi muslimanë të bërtiste nga ndonjë kodrinë: “Unë jam Zoti yt më i madh!” Unë do të mendoja se ai po lexonte një ajet Kur’anor.

Sa është i rëndësishëm mendimi i mirë për të tjerët?!
Pastroni nijjetet tuaja, d.m.th. mos mendoni keq për të tjerët, në mënyrë që ta bëni veten dhe njerëzit e tjerë rreth jush të qetë dhe paqësorë…

Ibn Kajjim ka thënë: “Pasha Allahun! Është e vështirë për një njeri ta dijë si është nijjeti i tij në një punë, ndaj pse të merreni me atë që është në shpirtrat e njerëzve të tjerë dhe nijjetet e tyre?! “

Përktheu: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s