Definicionet më të mira rreth helmit, frikës, zilisë, urrejtjes, zemërimit sipas Rumiut

Një herë një nxënës i bëri Rumit disa pyetje interesante. Ai iu përgjigj në mënyrë të mrekullueshme…

Çfarë është helmi?
Gjithçka që është tepricë nga ajo që kemi nevojë është helm. Mund të jetë fuqia, pasuria, uria, egoja, lakmia, përtacia, ambicja, urrejtja ose çfarëdo tjetër.

Çfarë është frika?
Mospranimi i pasigurisë. Nëse e pranojmë pasigurinë, ajo bëhet aventurë…

Çfarë është zilia?
Mospranimi i mirësisë tek të tjerët. Nëse e pranojmë, ajo bëhet inspirim…

Çfarë është zemërimi?
Mospranimi i gjërave që janë jashtë kontrollit tonë. Nëse i pranojmë, ato bëhen tolerancë…

Çfarë është urrejtja?
Mospranimi i personit ashtu siç është. Nëse e pranojmë pa kushtëzime, shndërrohet në dashuri…

Burimi: edukacija.info
Përktheu: Lutfi Muaremi