Omeri qau për bashkëshorten e tij

Transmetohet se Omer Muhtari qau shumë kur i vdiq bashkëshortja e tij.

Njerëzit habiteshin si mund një muxhahid dhe një kolos i tillë të qajë ashtu, ndaj e pyetën përse qanë kur e di se dynjaja është e përkohshme dhe me lejen e Zotit bashkëshorten e tij do ta takojë në Xhennet.

Omeri u përgjigj: “Sa herë që kthehesha nga betejat e shumta me okupatorin italian dhe kthehesha në shtëpi, përkitazi në tendë, ajo e hapte derën e tendës.” Kur e pyeta: “Përse vepron ashtu?” Ajo i është përgjigjur: “Omeri im, unë dëshiroj që gjithmonë të qëndrosh drejtë dhe kurrë të mos përkulësh.”

Përshtati: Lutfi Muaremi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s