Përfitimi i dashurisë dhe respektit!

Njerëzit ndaji në tre kategori:

“I biri e pyeti të atin: ‘Si t’i ndajë?’

Babai iu përgjigj: ‘Ndaj atyre që janë më të vjetër se ty, sillu sikur me prindin tënd.

Ndaj moshatarëve tu, sillu sikur me vëllezërit.

Ndaj të rinjve, sillu sikur me fëmijët tuaj.”

Nëse vepron kështu, do të shohësh se rrallë kush do të fyej apo turpëroj.

Burimi: “Good neighbors and other moral stories”, IQRA, Chicago, 1993.- Assad Nimer Busool

Përktheu: Lutfi Muaremi